τeam ττ - τriple τhundercloud Copyright © 2009-2010 Design by Doublekey.de / Re-Design by τeam ττ
 

 
     
 
    News
    Roster
    TT Records
    Forum
    Clanwars
    Opponents
    Challenge us!
    Statistics
    Player Statistics
    More Statistics
    Fun Wars
    Members
    Archives
    History
    Contact
    Imprint
 
367 Visitors (Today)
470 Visitors (Yesterday)
16863 Visitors (Month)
1052277 Total visits
1232 registered users
0 users online
3 Guests online
Show statistics
 
 

Page statistics

  • Visitors
Today 367
Yesterday 470
This month 16863
Total 1052277

  • This month
20.08.2018: 367 Visitors
19.08.2018: 470 Visitors
18.08.2018: 659 Visitors
17.08.2018: 1047 Visitors
16.08.2018: 1379 Visitors
15.08.2018: 1402 Visitors
14.08.2018: 1003 Visitors
13.08.2018: 533 Visitors
12.08.2018: 496 Visitors
11.08.2018: 523 Visitors
10.08.2018: 489 Visitors
09.08.2018: 779 Visitors
08.08.2018: 851 Visitors
07.08.2018: 935 Visitors
06.08.2018: 932 Visitors
05.08.2018: 856 Visitors
04.08.2018: 898 Visitors
03.08.2018: 1088 Visitors
02.08.2018: 985 Visitors
01.08.2018: 1171 Visitors

 
  • Online
Now 3 (0 users, 3 Guests)
Maximum 230
Last hour 21

  • Overall statistic
Days online 3354
Visits per month 7529.71
Visits per day 313.74
Visits per hour 13.07
Maximum per day 2129

  • User statistic
Average age 28
Average age of clanmembers 27
youngest user Jillian (19 years)
Oldest user kalli (41 years)
registered users 1232
 
Copyright © 2009-2010
Design by Doublekey.de - Re-Designed and arranged by τeam ττ and povupine.com
Mario Kart and Wii are trademarks of Nintendo - used images © Nintendo
 
mk8 05.09.2014
RS - 390:291
mk8 17.08.2014
G37 - 359:337
mk8 15.08.2014
ESP - 343:353
mk8 27.06.2014
G37 - 299:396
mk8 22.06.2014
=★ - 491:493
mk8 21.06.2014
AR - 339:357

τττ Core statistics
Wars:341(0.11 / day)
Filter:last 50last 100
Wins:227(66.57%)
Losses:112(32.84%)
Draws:2(0.59%)
Best:Ø +137vs. N3C
« Player Stats ...
« Opponents ...
 

 

register now
lost password?
registered users
 


   Security Code
   • deaktiviert    • Show all
World Clan League
DoubleKey